Vi bruker ren linolje

Et bærekraftig alternativ til impregnering