OM SAGA WOOD

Saga Wood bygger på 10 års erfaring med varmebehandlet tre. Saga Wood har en patentert prosess for varmebehandlet tre i holdbarhetsklasse 1 og er markedets eneste tilbyder av produkter i denne kvaliteten.

FRA NATUR TIL FERDIG PRODUKT

Saga Wood er med hele veien fra utvelgelsen av råvarer med riktig kvalitet og videre gjennom produksjonen. Markedsføring og distribusjon gjøres gjennom utvalgte partnere som deler våre verdier og holdninger til produktene.

Vi jobber utelukkende med nøye utvalgte leverandører av råvarer, og vi kjenner treets opprinnelse. Vi har en løpende dialog om kvalitet og bruk med leverandørene som leverer råmaterialene til produksjonen vår.

Med en blanding av egenutviklede prosesser og patentert teknologi fremstår vår produksjon som bransjens mest skånsomme. I tillegg har vi redusert energiforbruket markant og bruker utelukkende grønn energi.

Våre treprodukter er klassifisert som Type 1 i Durable Wood klassifiseringen (holdbarhetsklasse 1). Produktene rangerer på høyde med langt dyrere alternativer. Saga Wood er dermed et godt og bærekraftig alternativ til hardtrekvalitetene med oversjøisk opprinnelse fra blant annet regnskogene.

PROSESS

Råvarer med høy kvalitet

Saga Woods kvalitetsprosess begynner med utvelgelsen av de riktige råvarekvalitetene. Derfor har vi en pågående og tett dialog med sagbruk og råvareleverandører. For å være sikker på at vi kan levere de ønskede sluttkvaliteter til våre kunder er det viktig at råvaren lever opp til nettopp de kriterier som vi har definert for våre forskjellige produkter. Tre er et naturprodukt som hele tiden har naturlige nyanser og kvalitetsnivåer. For oss er det derfor viktig at råvaren behandles og sorteres slik at det til enhver tid lever opp til de gitte kvalitetskriterier.

Varmebehandling

Saga Woods varmebehandling baserer seg på en helt ny teknologi, Termo 2.0. Denne behandlingen er betydelig mer skånsom overfor råtreet sammenlignet med hittil kjente prosesser, noe som medfører mindre svinn og bedre kvalitet. Samtidig er både energiforbruket og prosesstiden markant redusert. Varmebehandlingen øker treets stabilitet med opp til 80% og reduserer treets evne til å ta opp fukt og vann med opp til 50%. Disse egenskapene gjør varmebehandlet tre svært egnet til bygg hvor høyt krav til stabilitet og lavt fuktopptak. Varmebehandlingen medfører samtidig at treet får en vakker mørk glød som over tid patinerer og blir vakkert grå hvis den ikke etterbehandles med en pigmentert beis eller olje.

Overflatebehandling

Saga Wood produkter selges som standard uten overflatebehandling. Saga Wood thermotre tar i utgangspunktet opp svært lite fukt, ønskes en eventuell etterbehandling av overflaten vil en sånn behandling vil alltid redusere fuktopptaket ytterligere.

BÆREKRAFT

Bærekraft, omtanke og respekt for naturen er et fundament for hele vår virksomhet og er en vesentlig del av vårt DNA. Det er i tillegg det som adskiller oss markant fra andre produsenter innenfor markedet for treprodukter.

Mindre CO2

Vår produksjon av produkter er basert på en kombinasjon av egenutviklede prosesser og oppkjøp av teknologi som både er skånsom overfor treet og miljøet. I selve produksjonen har vi redusert energiforbruket markant, og vi bruker utelukkende grønn energi. Da vårt tre kommer fra nordisk virke reduserer vi i tillegg transporten og det tilknyttede forbruk av fossilt drivstoff betraktelig når man sammenligner med produkter som er fraktet hit fra fjerntliggende områder. Alt i alt produseres våre produkter med en vesentlig mindre miljøbelastning (CO2 avtrykk) i forhold til mange andre treprodukter i markedet.

Sertifisert skogsdrift

Vi bruker utelukkende PEFC- eller FSC- sertifisert råvarer i vår produksjon og samarbeider utelukkende med nøye utvalgte leverandører. Det betyr at vi kjenner treets opprinnelse og kan stå inne for det.

VÅR MISJON

Saga Wood produserer og markedsfører bærekraftige produkter av nordisk tre som sikrer kunden langtidsholdbare, vakre og funksjonelle løsninger. Vi jobber for å fremme bruken av bærekraftige treprodukter og å kunne redusere CO2-utslippet og bruken av miljøskadelige stoffer og kjemikalier.

VÅR VISJON

Gjennom innovativ utvikling og konstant fokus på konkurransekraft, kvalitet og service skaper og fastholder Saga Wood en posisjon som den ledende merkevaren innen bærekraftige nordiske treprodukter.