Gjerder

Saga Wood har forskjellige profiler som inngår i vårt samlede gjerdesortiment. Profilene varierer fra dobbeltsidig klink over rafter til blokhus- og v-profil. Gjerdene settes sammen av stolper, gjerdeprofiler og topplister.

For bestilling:

Ta kontakt