Billede underside

Fasade

Vakre og funksjonelle løsninger som passer til alle byggestiler.

Les mer
Billede underside

Terrasse

Våre forskjellige profiler gir utallige kreative muligheter.

Les mer
Billede underside

Gjerder

Mange muligheter med gjerder som dekker de fleste behov.

Les mer
Logo

NORDISK BÆREKRAFT MED MASSIVT POTENSIALE

Saga Wood produserer termomodifisert og linoljeimpregnert tre med mange bruksområder innen byggeindustrien. Produksjonen er basert på patentsøkt ny og innovativ teknologi. Virksomheten bruker utelukkende PEFC- eller FSC-sertifisert råvare, og alle av Saga Woods sluttprodukter er svanemerket. Saga Wood er markedets eneste tilbyder av denne type kvalitet og produkter. På grunn av sollyset (UV-stråling) vil treet patinere vakkert grått og lysne over tid dersom det ikke er pigmentbehandlet.

Les mer
Ikon

Bærekraft

Vi jobber med å tilfredsstille behovet for holdbart og vakkert tre til byggearbeider på et vis som bevarer biodiversiteten og økosystemene i områdene råvarene kommer fra.

Ikon

Gjenbruk

Det er en vesentlig målsetting for oss at alle våre produkter som ikke lenger er i bruk skal kunne gjenbrukes til andre formål eller omdannes og inngå i andre bærekraftige produkter.

Ikon

LCA

Vi støtter livssyklusvurderinger innenfor bygg som brukes til å vurdere materialenes og produktenes miljøbelastning gjennom hele deres livssyklus fra ”vugge til grav”.

Ikon

Bærekraft

Vi jobber med å tilfredsstille behovet for holdbart og vakkert tre til byggearbeider på et vis som bevarer biodiversiteten og økosystemene i områdene råvarene kommer fra.

Ikon

Gjenbruk

Det er en vesentlig målsetting for oss at alle våre produkter som ikke lenger er i bruk skal kunne gjenbrukes til andre formål eller omdannes og inngå i andre bærekraftige produkter.

Ikon

LCA

Vi støtter livssyklusvurderinger innenfor bygg som brukes til å vurdere materialenes og produktenes miljøbelastning gjennom hele deres livssyklus fra ”vugge til grav”.

FRA NATUR TIL FERDIG PRODUKT

Saga Wood er med hele veien fra utvelgelsen av råvarer med riktig kvalitet og videre gjennom produksjonen. Markedsføring og distribusjon gjøres gjennom utvalgte partnere som deler våre verdier og holdninger til produktene.
Ikon

Vi jobber utelukkende med nøye utvalgte leverandører av råvarer, og vi kjenner treets opprinnelse. Videre har vi en løpende dialog om kvalitet og bruk med skogeierne som leverer råmaterialene til produksjonen vår.

Proces
Ikon

Med en blanding av egenutviklede prosesser og tilegnet ny teknologi fremstår vår produksjon som bransjens mest skånsomme, og den gir kvalitetsbegrepet en ny dimensjon. I tillegg har vi redusert energiforbruket vårt markant og bruker utelukkende grønn energi.

Proces
Ikon

Våre treprodukter er klassifisert som Type 1 i Durable Wood klassifikasjonen, og de rangerer på høyde med langt dyrere alternativer. Saga Wood er dermed et godt og bærekraftig alternativ til hardtrekvalitetene med oversjøisk opprinnelse fra blant annet regnskogene.

Proces
Les mer

VÅR MISJON

Saga Wood produserer og markedsfører bærekraftige produkter av nordisk tre som sikrer kunden langtidsholdbare, vakre og funksjonelle løsninger. Vi jobber for å fremme bruken av bærekraftige treprodukter og å kunne redusere CO2-utslippet og bruken av miljøskadelige stoffer og kjemikalier.