Fasade

Alle profiler leveres i Saga Wood furu eller gran ubehandlet, eller med overflatebehandling etter kundens ønske. Standard overflate er «paincut» ru overflate som egner seg spesielt godt for beising og maling. Vi kan også levere alle profiler glatthøvlet og oljebehandlet. Saga Wood har en lang rekke standardprofiler hvor mange er utviklet i samarbeid med dyktige arkitekter og byggherrer. Vi gir gjerne råd om valg av profiler og løsninger i forbindelse med å skape en vakker og holdbar fasade. Under på denne siden er noen av de standard profilene presentert.

Dobbelfals rett

Dette er en dobbelfals profil med 10 mm mellom bordene.

Profilen har paintcut forside og høvlet bakside og kanter.

Tretype: Furu eller gran.

Profilen leveres ubehandlet.

For bestilling:

Ta kontakt

Dobbelfals 60 grader

Dette er en dobbelfals profil med 60 grader.

Profilen har paintcut forside og høvlet bakside og kanter.

Tretype: Furu eller gran.

Profilen leveres ubehandlet..

For bestilling:

Ta kontakt

Dobbelfals tett

Dette er en standard tett profil.

Profilen har paintcut forside og høvlet bakside og kanter.

Tretype: Furu eller gran.

Profilen leveres ubehandlet.

For bestilling:

Ta kontakt

Dobbelfals rett m/spor

Dette er en standard dobbelfals rett profil med spor på 10 mm.

Profilen har paintcut forside og høvlet bakside og kanter.

Tretype: Furu eller gran.

Profilen leveres ubehandlet.

For bestilling:

Ta kontakt

Dobbelfals 60 gr m/spor

Dette er en standard dobbelfals profil med 60 grader og spor.

Profilen har paintcut forside og høvlet bakside og kanter.

Tretype: Furu eller gran.

Profilen leveres ubehandlet.

For bestilling:

Ta kontakt

Andre profiler

Vi leverer de fleste standardprofiler i det norske markedet og spesialprofiler på bestilling.

Ta kontakt for informasjon og diskusjon.

Tretype: Furu eller gran.

Profilen leveres ubehandlet,

For bestilling:

Ta kontakt