Fasade

Alle profiler leveres i Saga Wood furu ubehandlet, eller med overflatebehandling etter kundens ønske. Standard overflate er «paincut» ru overflate som egner seg spesielt godt for beising og maling. Vi kan også levere alle profiler glatthøvlet og oljebehandlet. Saga Wood har en lang rekke standardprofiler hvor mange er utviklet i samarbeid med dyktige arkitekter og byggherrer. Vi gir gjerne råd om valg av profiler og løsninger i forbindelse med å skape en vakker og holdbar fasade.

Islands Brygge

Denne Islands Brygge profil består av en like fjær/not.

Profilen har saget forside og høvlet bakside og kanter.

I profilen er frest et spor som fungerer som en dryppnese.

Tretype: Furu.

Profilen leveres ubehandlet.

For bestilling:

Ta kontakt

Islands Brygge

Denne Islands Brygge profil består av en skrå fjær/not.

Profilen har saget forside og høvlet bakside og kanter.

I profilen er frest et spor som fungerer som en dryppnese.

Tretype: Furu.

Profilen leveres ubehandlet..

For bestilling:

Ta kontakt

Skagen Nordstrand

Denne Skagen Nordstrand profil består av en lige fjær/not.

Profilen har saget forside og høvlet bakside og kanter.

I profilen er frest et spor som fungerer som en dryppnese.

Tretype: Furu.

Profilen leveres ubehandlet.

For bestilling:

Ta kontakt

Skagen Nordstrand

Denne Skagen Nordstrand profil består av en skrå fjær/not.

Profilen har saget forside og høvlet bakside og kanter.

I profilen er frest et spor som fungerer som en dryppnese.

Tretype: Furu.

Profilen leveres ubehandlet.

For bestilling:

Ta kontakt

Klink

Profilen har saget forside og høvlet bakside og kanter.

I profilen er frest et spor som fungerer som en dryppnese.

Tretype: Furu.

Profilen leveres ubehandlet.

For bestilling:

Ta kontakt

Magrethe

Profilen har saget forside og høvlet bakside og kanter.

I profilen er frest et spor som fungerer som en dryppnese.

Tretype: Furu.

Profilen leveres ubehandlet,

For bestilling:

Ta kontakt