Hvis du velger Saga Wood får du et kvalitetsprodukt med lengre holdbarhet og mindre vedlikehold enn andre treprodukter. Samtidig gjør du naturen og miljøet en stor tjeneste. Her er 4 gode grunner til å velge Saga Wood.

Saga Wood kan brukes både utendørs og innendørs. Det primære bruksområdet er likevel utendørs hvor den effektive behandlingen som treet har gjennomgått gir et vakkert utseende og lang levetid.

BÆREKRAFTIGE MATERIALER

Saga Wood er varmebehandlet tre som er produsert med respekt for natur og miljø. Saga Wood er et bærekraftig alternativt produkt til det moderne bygg.

Bærekraft

Vi jobber med å tilfredsstille behovet for holdbart og vakkert tre til byggearbeider på et vis som bevarer biodiversiteten og økosystemene i områdene råvarene kommer fra.

Gjenbruk

Det er en vesentlig målsetting for oss at alle våre produkter som ikke lenger er i bruk skal kunne gjenbrukes til andre formål eller omdannes og inngå i andre bærekraftige produkter.

LCA

Vi støtter livssyklusvurderinger innenfor bygg som brukes til å vurdere materialenes og produktenes miljøbelastning gjennom hele deres livssyklus fra ”vugge til grav”.

GRUNN NR 1: ET PRODUKT SOM KREVER MINIMALT MED VEDLIKEHOLD

Alt skal vedlikeholdes, også Saga Wood. Saga Wood er likevel et av produktene på markedet som krever minimalt vedlikehold.

Et vakkert og varig produkt

Varmebehandlingen av treet øker vedens formstabilitet med opptil 90% ved at fuktopptaket i treet er redusert. Treet kan eventuelt overflatebehandles med maling, beis eller treolje for å gi forskjellig uttrykk. Totalt sett gir dette et unikt, tilnærmet vedlikeholdsfritt, resultat. Et langt liv er stikkordet for alle Saga Wood-produkter.

Vår brosjyre gir informasjon om optimalt vedlikehold og overflatebehandling av Saga Wood. Følger man disse anvisningene sikres et vakkert og varig produkt med lavt vedlikehold i mange år fremover.

Varmeprosessen medfører samtidig at treet får en vakker mørk glød som over tid patinerer og blir vakker grå hvis den ikke etterbehandles.

GRUNN NR 2: KVALITETSPRODUKT TIL KONKURRANSEDYKTIG PRIS

Saga Wood er en bedrift som ikke stiller spørsmålstegn til hva som er god kvalitet.

DET OPTIMALE TERRASSEGULV:  Saga Wood-produktet tåler vær og vind.

Våre produkter «gir mest for pengene»

Våre treprodukter er klassifisert i beste holdbarhetsklasse (klasse 1), og produktene rangerer på høyde med langt dyrere alternativer. Saga Wood er dermed et godt og bærekraftig alternativ til hardtrekvalitetene med oversjøisk opprinnelse fra blant annet regnskogene.

Vi tør derfor si at våre produkter «gir mest for pengene» sammenlignet med tradisjonelle miljømerkede løvtreprodukter.

Byggebransjen er med Saga Wood sikret langtidsholdbare, bærekraftige, flotte og funksjonelle produkter som fasade-, tak-, gjerde- og terrasseløsninger – laget med hjelp av verdensledende patentert teknologi. Slik sikrer vi at alle våre produkter kommer i beste holdbarhetsklasse.

Vi bruker bare PEFC og FSC- sertifisert råvare i produksjonen av Saga Wood, og vårt produksjonsanlegg er også sertifisert under de samme kravene.

Saga Woods kvalitetsprosess begynner med utvelgelsen av de riktige råvarekvalitetene.

Derfor har vi en pågående og tett dialog med skogeiere, sagbruk og råvareleverandører. For å være sikker på at vi kan levere de ønskede sluttkvaliteter til våre kunder er det viktig at råvaren lever opp til nettopp de kriterier som vi har definert for våre forskjellige produkter. Tre er et naturprodukt som hele tiden har naturlige nyanser og kvalitetsnivåer. For oss er det derfor viktig at råvaren behandles og sorteres slik at det til enhver tid lever opp til de gitte kvalitetskriterier.

Under produksjonen av de ferdige produktene bruker vi bioolje, og etter treets normale levetid kan det resirkuleres eller gjenbrukes med minimal miljøpåvirkning. Til produksjonen brukes kun kortreist råvare, som krever minst mulig transport. Treet har grodd i Europa, men samsvarer med kvaliteten på kjente løvtretyper fra regnskogen som til sammenligning transporteres til våre markeder med høy miljøbelastning.

BEHANDLET FURU: Her er det brukt varmebehandlet og oljebehandlet furu i fasaden i stedet for en vesentlig dyrere løsning med sedertre. Etter varmebehandlingen har furuen beste holdbarhet og vil etter tiden gråne jevnt og vakkert.

 

GRUNN NR. 3: MARKEDETS LENGSTE LEVETID (HOLDBARHETSKLASSE 1)

Alle Saga Wood-produkter er i holdbarhetsklasse 1, som er den høyeste klassifiseringen ift. treets levetid.

Saga Woods ekstreme holdbarhet oppnås gjennom en unik varmebehandling. Varmebehandlingen øker treets stabilitet og reduserer fuktopptaket. Testresultater fra Teknologisk Institutt viser at treet allerede etter denne behandlingen oppnår holdbarhetsklasse 1.

GRUNN NR. 4: ET PRODUKT DU KAN VÆRE STOLT AV

Stasjonen i Tønsberg er en fantastisk restaurant som har benyttet Saga Wood både utvendig og innvendig, Tøft, hipt, moderne og utrolig stilig.

Vi tror på miljøet og at ansvarlige forbrukere kan gjøre en forskjell ved å velge riktig.

Når du velger Saga Wood får du et kvalitetsprodukt med lengre holdbarhet og mindre vedlikehold enn andre treprodukter – og du gjør samtidig naturen en stor tjeneste.

Alle Saga Wood produkter produseres med respekt – både for deg, for oss og for naturen. Samtidig gir vårt produkt muligheten til innovative og moderne fasadeløsninger med et spennende design. Vi vil rett og slett gjøre både deg – og oss – stolte. Det er derfor vi sier: Saga Wood – «Guarded by nature.»

Oslofjord Sauna er bygget i Saga Wood, både utvendig og innvending.